We wilden eigenlijk alleen uit kunnen bellen met ons zakelijk nummer. Via Bellen met Ms Teams van MCXess kunnen we dat maar hebben we meteen hybride werken opgelost.

We just wanted to be able to call out with our business number. Via Calling with MS Teams from MCXess, we can do that, and we have solved hybrid working as a bonus.

Hoe geweldig zou het zijn als telefonie gesprekken automatisch gerouteerd konden worden op basis van geplande roosters? Precies dat hebben we kunnen realiseren door de diensten van MCXess toe te voegen aan die van ons.

Dankzij de MCXess portal kunnen wij onze configuratie paden, Interactive Voice Response (IVR) en gelokaliseerde berichten beheren voor onze klanten. Dit alles real-time. Het is belangrijk voor Acer dat al de aankoopverzoeken van onze klanten professioneel en op tijd behandeld worden.

Rijkswaterstaat is zeer tevreden met de oplossingen en de uitvoering hiervan. Op dit moment zien we deze nieuwe werkwijze als een laagdrempelige methode. Het uitgangspunt is dat, tijdens de bouw van de nieuwe sluis, de doorvaart van de binnenschepen zo vlot mogelijke verloopt en de wachttijden worden beperkt.

De ‘telefonische aanmelding’ is nieuw voor de binnenvaart en dus was er vooral in het begin support en ondersteuning gewenst. Dit is uitstekend opgelost vanuit MCXess.

Wat ons in hoge mate aanspreekt bij MCXess is de innovatieve aard. De uitgebreide mogelijkheden van de oplossingen en continue doorontwikkeling wegen zwaar mee in onze beslissing om samen te werken. Dit stelt ons in staat ook verder te ontwikkelen en biedt toekomstperspectief. De tools die we nu inzetten zijn nog maar het begin. Naargelang we ons hierin verdiepen zien we steeds meer mogelijkheden om klantcontact verder te optimaliseren en vereenvoudigen.

What we also appreciate about MCXess is their innovative nature. The extensive capabilities of the solutions and ongoing development weigh heavily in our decision to work together. This also enables us to develop and offer future prospects. The tools we use now are just the beginning. The more we deepen our business relationship, the more opportunities we see to further customer contact optimisation and simplification.

Rijkswaterstaat is very pleased with the solutions and the implementation process. Currently, they see this new method as a low-threshold method. The principle, during the construction of the Nieuwe Sluis, is that passage of inland vessels is as smooth as possible and waiting times are reduced. The ‘Registration by Phone’ is new for inland navigation and therefore support and assistance was particularly desirable in the beginning. This has been solved perfectly by MCXess.

By using the MCXess Web Portal we have the opportunity to manage our configuration paths, any available IVR (interactive voice response) and also the possibility to localize messages for our customers. Everything real time.

How perfect would it be if incoming calls could be routed automatically based on the planned roster? We have managed to realise exactly that by adding the services of MCXess to ours!