Rijkswaterstaat Featured
51
Logo_rijksoverheid

Doorvaart binnenschepen verloopt vlot dankzij telefonische oplossing van MCXess.

Kees Storm Projectleader planning tool Terneuzen,
Rijkswaterstaat Zee en Delta

Samenwerking met MCXess

Van 2018 tot en met 2022 wordt gebouwd aan de Nieuwe Sluis Terneuzen. Door het wegvallen van de Middensluis kunnen wachttijden voor de scheepvaart oplopen. Met twee lokale telefoonnummers, één voor Nederland en één voor Vlaanderen en het gebruik van een slimme gespreksroutering voor de mobiele communicatie, heeft MCXess een concept gecreëerd welke voor Rijkswaterstaat Zee en Delta een goede basis is om de hinder zoveel mogelijk te beperken.

Het uitgangspunt is dit geheel geautomatiseerd te laten verlopen. Rijkswaterstaat Zee en Delta gebruikt het MCXess Custom pakket, waarmee ze een eigen gespreksroutering hebben gebouwd.  De adviezen van MCXess hebben betrekking op de te gebruiken toetsen, de teksten, de volgorde van vragen en de data aanlevering. Aan de hand van interne testen is hier en daar nog wat bijgesteld. Het advies is door Rijkswaterstaat als zeer waardevol ervaren.

Daar MCXess alle nummers direct online kan leveren en goede standaard pakketten online beschikbaar heeft is het de juiste partij om specifieke vraagstukken bij neer te leggen. De planningstool, voor de Zeevaart (GTi-tool), is vanaf begin dit jaar ook inzetbaar voor de binnenvaart. Een essentieel onderdeel van deze planningstool is dat de binnenvaartschippers zich nu tot 24 uur van te voren kunnen aanmelden via BICS (een elektronisch meldsysteem voor de binnenvaart), via de website van Sluisplanning en nu, dankzij MCXess, ook via de telefoon. Expliciet voor het gebruik van de stemcomputer zijn er variabele stemmen in 4 talen beschikbaar.

Kees Storm, Projectleader planningstool Terneuzen Rijkswaterstaat Zee en Delta

Samenwerking Rijkswaterstaat en MCXess

MCXess biedt efficiënte online communicatie oplossingen en toegangsdiensten die snel geëvalueerd kunnen worden binnen Rijkswaterstaat. Kees Storm: “Dit gaf ons het gevoel dat MCXess de juiste partner is, ook in het kader van onze tijdslijn en budget.

Na het eerste contact hebben we ook niet verder gezocht. Het helpt enorm dat er inhoudelijke kennis is om snel te kunnen schakelen. Eventuele aanpassingen werden snel verwerkt en dat is voor Rijkswaterstaat als organisatie zeer prettig.”

Rijkswaterstaat-Sluis

Is Rijkswaterstaat Tevreden met de Oplossing?

Kees Storm: “Rijkswaterstaat is zeer tevreden met de oplossingen en de uitvoering hiervan. Op dit moment zien we deze nieuwe werkwijze als een laagdrempelige methode. Het uitgangspunt is dat, tijdens de bouw van de nieuwe sluis, de doorvaart van de binnenschepen zo vlot mogelijke verloopt en de wachttijden worden beperkt.

De ‘telefonische aanmelding’ is nieuw voor de binnenvaart en dus was er vooral in het begin support en ondersteuning gewenst Dit is prima opgelost vanuit MCXess.”

Een professionele aanpak die vertrouwen geeft.

Bij het event ‘Smart Shipping Challenge 2017 SMASH!’ op 30 november 2017, is deze planningstool aan de doelgroep gepresenteerd.

Kom op de Lijst met Happy Customers

Share