Privacy en cookieverklaring MCXess B.V.

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 1 februari 2018.

Middels onze website worden er persoonsgegevens verzameld en worden er cookies geplaatst. Als MCXess zijnde, respecteren wij de privacy van bezoekers van onze website en dragen wij er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. We zullen jouw persoonsgegevens dan
ook enkel in overeenstemming met de privacywetgeving verwerken.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het verlenen van toegang tot onze website;
 • Het gebruik maken van de functionaliteiten op onze website;
 • Het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met betrekking tot onze dienstverlening;
 • Het voeren van gesprekken via de op onze de website geboden supportoptie;
 • Het beantwoorden van vragen middels onze FAQ;
 • Het opnemen van contact met je, wanneer je hierom verzoekt via een aanvraag;
 • Het bieden van een aanmeldmogelijkheid en/of registratiemogelijkheid voor onze dienstverlening;
 • Het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website;
 • Het verbeteren en evalueren van onze website en diensten;
 • Het afstemmen van content op onze website en internetaanbod op basis van jouw interesses en aan de hand van jou click- en surfgedrag, middels het tonen van reclame welke aansluit bij jouw interesses;

Wij zullen je persoonsgegevens niet voor andere dan bovengenoemde doeleinden verwerken, tenzij je daar vooraf toestemming voor hebt gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden:

 • Naam;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • IP-adres;
 • Cookie ID;
 • Locatie van een nummer (voor zover dat persoonsgegevens zijn);
 • Eventuele persoonsgegevens die door jou worden ingevuld als inhoud van een bericht of als inhoud van een bijlage bij een aanvraag;

Bewaartermijnen

Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken.

Het verstrekken van persoonsgegevens aan derden

Wij verstrekken jouw gegevens niet aan derde partijen zonder jouw voorafgaande toestemming, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet moeten of mogen.

Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot, jouw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot je gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Daarnaast, maken wij gebruik van SSL-certificaten ten behoeve van de veilige overdracht van jouw gegevens en communicatie.

Cookies

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies die door jouw browser worden opgeslagen op jouw computer. Ook via externe partijen die door ons zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst. Wij maken gebruik van zowel functionele cookies, als cookies afkomstig van derden voor analyse en marketing doeleinden.

Wanneer je onze website voor het eerst bezoekt, wordt er een pop-up [PvdWI2] getoond waarin wordt aangegeven dat indien je verder klikt op onze website je de cookies accepteert. Op het moment dat je verder klikt op onze website, geef je ons toestemming om alle cookies en plug-ins te gebruiken zoals omschreven in de pop-up en deze privacy- en cookieverklaring. Het staat je vrij om cookies uit te schakelen middels jouw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Wij gebruiken cookies voor de volgende doeleinden:

 • Het mogelijk maken van de functionaliteiten op de website en om de website te beschermen (technische of functionele cookies);
 • Het genereren van algemene statistieken en het verkrijgen van inzage in hoe onze website wordt gebruikt door het publiek, en het hiermee optimaliseren van onze website en diensten (analytische cookies);
 • Het afstemmen van content op onze website en internetaanbod op basis van jouw interesses en aan de hand van jou click- en surfgedrag, middels het tonen van reclame welke aansluit bij je interesses (targeting/marketing cookies);
 • Het mogelijk maken van de online supportfunctie en het aanbieden van de FAQ (klantinteractie cookies);
 • Het mogelijk maken van een snellere en betere ervaring. Caching slaat potentieel een kopie op van iedere getoonde pagina op deze site. Alle cache files zijn tijdelijk en niet beschuikbaar voor 3de partijen, tenzij noodzakelijk voor technische support van de leverancier van de cache plugin. Caxhe files verlopen automatisch na een bepaalde tijd. Het is mogelijk dat QUIC.cloud gebruikt wordt om uw data tijdelijk te verwerken en cachen. Zie  https://quic.cloud/privacy-policy/ voor meer informatie.

Voor de bovengenoemde doeleinden maken wij gebruik van de volgende cookies:

Naam cookies

 • Cookie Consent
 • Double Click
 • GA Audiences
 • Google Adwords Conversion
 • Google Analytics
 • Google Dynamic Remarketing
 • Google Tag Manager
 • Ipinfo
 • Zendesk
 • LiteSpeed Cache

Doel cookies

 •              –
 • Targeting/marketing
 • Analyse
 • Targeting/marketing
 • Targeting/marketing
 • Targeting/marketing
 • Targeting/marketing
 •              –
 • Klanteninteractie
 • Versnellen website

Wij hebben geen controle op wat bovenstaande partijen zelf met de cookies en de informatie (waaronder persoonsgegevens) die zij hiermee verzamelen, doen. Voor meer informatie over deze partijen en hoe zij met cookies omgaan, zie graag de privacyverklaring van deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan

In je browser kun je instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd, wanneer je daarmee instemt. Daarnaast hebben veel cookies een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt de cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. Je kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

Websites van derden

Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met je persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Recht op inzage, correctie, verplaatsing, beperking, bezwaar of verwijdering van jouw gegevens

Je hebt het recht om te vragen om inzage in, correctie van, verplaatsing van, beperking van, bezwaar tegen verdere verwerking of verwijdering van jouw gegevens. Een verzoek hiertoe kun je indienen door een e-mail te sturen naar support@mxcess.com of door telefonisch contact met ons op te nemen via 085-0014522.                                
Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van je browser.

Aanpassen privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze privacy- en cookieverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Klachten

Als je klachten hebt over de manier waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan, kun je contact met ons opnemen via de contactgegevens op onze contactpagina. Op grond van de privacywetgeving heb je daarnaast het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens, zoals wanneer wij jouw klacht niet naar tevredenheid hebben afgehandeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Mocht je verder, na het lezen van onze privacy-en cookieverklaring, nog vragen en/of opmerkingen hebben dan kun je contact met ons opnemen via onderstaande
contactgegevens.

Bedrijf:    MCXess B.V.
Adres:      Suikersilo-Oost 1
Plaats:     1165 MS Amstelveen
Telefoon: 085-0014522
E-mail:     support@mxcess.com
KvK:         52963284